Πράσινο Ίδρυμα Θεόφραστος

Το Πράσινο Ίδρυμα «Θεόφραστος» είναι μία επιστημονική αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία πολιτικής τεκμηρίωσης, που έχει σκοπό τη μελέτη, την ανάλυση και τη διάδοση, με κάθε τρόπο, όλων των πτυχών του οικολογικού και πράσινου προβληματισμού και της πολιτικής οικολογίας.

Αγωνιζόμαστε για την οικολογική, πράσινη και ψηφιακή μεταστροφή της κοινωνίας

Στόχος μας η επιμόρφωση, η εκπαίδευση και η συνεχής κατάρτιση πολιτικών στελεχών, μέσω της Πράσινης Πολιτικής Ακαδημίας

Επιθυμούμε την συλλογή, ψηφιοποίηση και προστασία των ιστορικών αρχείων του οικολογικού κινήματος στην Ελλάδα

logo-prasino-idrima

Μητρώο Στελεχών Πράσινης Πολιτικής Ακαδημίας

Το Πράσινο Κίνημα, σε συνεργασία με το Πράσινο Ίδρυμα Θεόφραστος, που είναι επιστημονικός φορέας τεκμηρίωσης πράσινων πολιτικών, δημιουργεί το Μητρώο Στελεχών της Πράσινης Πολιτικής Ακαδημίας.

Στα σεμινάρια υψηλής εξειδίκευσης που θα πραγματοποιηθούν, θα αναλυθούν οι πραγματικές πράσινες πολιτικές, που πρέπει να υλοποιηθούν στη χώρα μας.

Θα εξειδικευτεί το Εναλλακτικό Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Πράσινου Κινήματος και θα παρουσιαστούν ανάλογα παραδείγματα άλλων χωρών.

Στόχος μας είναι να δημιουργηθεί το Μητρώο Στελεχών, το οποίο θα αξιοποιηθεί στην πράσινη διακυβέρνηση.

Τα σεμινάρια θα είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα.

Οι Θέσεις μας
Ευρώπη και Δημοκρατία
Κλίμα και Ενέργεια
Οικονομία και Εργασία
Ανθρώπινα Δικαιώματα
Υγεία - Κοινό Αγαθό