Προγραμματικές Πολιτικές Θέσεις

Οι Θέσεις και οι Προτάσεις μας

Για το Πράσινο Κίνημα τα αιτήματα για την κλιματική αλλαγή τα κοινά αγαθά και την κοινωνική δικαιοσύνη, είναι στην κορυφή της ατζέντας και μας αφορούν όλους. Αφορούν την εισοδηματική και διαγενεακή δικαιοσύνη, αφορούν το δικαίωμα μας στην απρόσκοπτη πρόσβαση σε νερό, τροφή, καθαρό αέρα και φυσικό περιβάλλον, αφορούν την παγκόσμια συμφωνία στην αναγνώριση κοινών αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών και δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών ανά την υφήλιο.

Αφορούν την ανάγκη παροχής τεχνογνωσίας και οικονομικής βοήθειας από τις πλούσιες προς τις φτωχότερες χώρες, ώστε να αντιμετωπιστούν οι καταστροφικές επιπτώσεις της ασύδοτης χρήσης ορυκτών καυσίμων, που οδηγούν στον περιβαλλοντικό Αρμαγεδδώνα, σε έναν καταστροφικό δρόμο χωρίς επιστροφή για όλους μας.

Όλοι πλέον οι επιστήμονες επισημαίνουν και επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι οι πόροι της γης δεν μπορούν να καλύψουν όλους τους ανθρώπους, αν συνεχίσουν να ξοδεύονται αλόγιστα. Στην Ελλάδα τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά. Συνολικά, σύμφωνα με μια εκτίμηση (Sauter, 2013) από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας κινδυνεύει να χαθεί το 3,5% της έκτασης της χώρας. Εκτιμάται ότι το φαινόμενο μπορεί να έχει κόστος ίσο με περίπου το 2% του ΑΕΠ της χώρας.

Σε σχετική της έκθεση που δημοσιεύτηκε το 2011, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει πως το οικονομικό κόστος της κλιματικής αλλαγής για τη χώρα μας είναι εξαιρετικά υψηλό: στο δυσμενέστερο σενάριο, το συνολικό κόστος για την ελληνική οικονομία ως το 2100 ανέρχεται στα 701 δις ευρώ, ποσό υπερδιπλάσιο του εθνικού μας χρέους το 2009 που μας οδήγησε στα μνημόνια. Για εμάς, λοιπόν, δεν υπάρχει Ανάπτυξη, (η οποία είναι συνυφασμένη με την υπερσυγκέντρωση εξουσίας και χρήματος σε λίγους). Για εμάς υπάρχει η Ευημερία των Πολιτών. Για αυτό μιλάμε για ένα νέο ΑΕΠ στο οποίο να υπάρχουν και συγκεκριμένοι δείκτες ευημερίας.

Για να μπορέσουμε να αποφύγουμε, λοιπόν, αυτές τις δυσάρεστες και καταστροφικές καταστάσεις και για να σώσουμε τις επόμενες γενιές, πρέπει να αλλάξουμε αποφασιστικά και αποτελεσματικά το μείγμα πολιτικής. Σε αυτό το μήκος κύματος το Πράσινο Κίνημα έχει μία σειρά από θεμελιώδης προτάσεις στο πρόγραμμα του. 

 1. Για εμάς υπάρχει διαχωρισμός και προστασία των κοινών αγαθών από τα δημόσια αγαθά και την αγορά. Στα κοινά αγαθά, όπως είναι το νερό, ο καθαρός αέρας, η τροφή, το φυσικό περιβάλλον, η προσβασιμότητα στη θάλασσα, έχουν δικαίωμα όλοι οι πολίτες. Το Πράσινο Κίνημα εγκαίρως είχε επισημάνει ότι και η προσβασιμότητα στην υγεία πρέπει να αναχθεί σε κοινό αγαθό και η περιπέτεια της πανδημίας μας επιβεβαίωσε πλήρως. Τα κοινά αγαθά δεν μπορεί να έχουν ιδιωτικό χαρακτήρα.
 2. Είμαστε υπέρ ενός νέου μοντέλου οικονομίας, στο οποίο πρέπει να εισαχθούν και οι δείκτες ευημερίας των πολιτών, και όχι μόνο τα νούμερα των προϋπολογισμών. Σε αυτό το πλαίσιο στηρίζουμε την κυκλική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη, την αειφορία και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Υποστηρίζουμε μία σειρά από «οικολογικά ισοδύναμα» προς όφελος της κοινωνίας, όπως την σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ με ταυτόχρονη εισροή χρημάτων από την εξοικονόμηση που θα προκύψει από την αλλαγή των συμβατικών λαμπτήρων σε led σε όλη την χώρα, κ.α. Υπολογίζεται ότι από την αλλαγή σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, σε όλους τους δημόσιους χώρους και σε όλα τα δημόσια κτίρια, η εξοικονόμηση θα αποφέρει από 1,8- 2,2, δις ευρώ ετησίως.
 3. Είμαστε υπέρ της στροφής της οικονομίας στο «πράσινο επιχειρείν» που είναι βασική προτεραιότητα των πολιτικών της Ε.Ε. με στοχευμένα προγράμματα υψηλών προϋπολογισμών. Σε αυτό το πλαίσιο επιμένουμε στην αύξηση του ποσοστού του ΑΕΠ στο «πράσινο επιχειρείν» και στην θεσμοθέτηση των «πράσινων» προμηθειών στο δημόσιο και την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα βιολογικά προϊόντα, στις παραδοσιακές καλλιέργειες που εστιάζουν στις τοπικές ποικιλίες, που αναδεικνύουν φιλικές προς το περιβάλλον και την κοινωνία μεθόδους παραγωγής, που αξιοποιούν σχετικές καινοτομίες που συνδυάζονται με αειφόρες υπηρεσίες και επιτόπου αύξηση της προστιθέμενης αξίας με πράσινο σχεδιασμό, να έχουν ως κίνητρο μικρότερο ποσοστό φορολόγησης επί των κερδών. Επίσης οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ολιστικά την κυκλική οικονομία και έχουν πάνω από 90% επαναχρησιμοποίηση να έχουν γενναία έκπτωση στον φορολογικό συντελεστή. Το Πράσινο Κίνημα πιστεύει ότι πρέπει να δημιουργηθεί το «πακέτο του νοικοκυριού» όπου βασικά είδη για την αξιοπρεπή διαβίωση θα πρέπει να έχουν πολύ χαμηλό φορολογικό συντελεστή. Παράλληλα με τον παραδοσιακό διαχωρισμό σε είδη πρώτης ανάγκης και πολυτελείας, είναι ανάγκη να διαβαθμιστεί με βάση την ανάγκη να  προωθηθούν κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον, με υψηλή συνεισφορά εργασίας, ή με σχετικά μεγάλη ελληνική προστιθέμενη αξία.
 4. Είμαστε ξεκάθαρα υπέρ της διάσωσης των παραδοσιακών σπόρων που είναι η βάση για τη βιολογική και την αειφόρο γεωργία. Παράλληλα είμαστε ξεκάθαρα κατά των υβριδίων, μεταλλαγμένων προϊόντων.
 5. Είμαστε υπέρ ενός νέου μοντέλου πρόληψης στην πολιτική προστασία προτείνοντας ένα ανεπτυγμένο σύστημα προστασίας δασών. Χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες, νέα οικολογικά κατασβεσικά υλικά και υλοποιούμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα δάση. Ομοίως υποστηρίζουμε την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Παράλληλα προωθούμε και κατοχυρώνουμε τον θεσμό της Παλαϊκής άμυνας με την άμεση και οργανωμένη εθελοντική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας ως απάντηση σε αναποτελεσματικούς κρατικούς μηχανισμούς.
 6. Λέμε ξεκάθαρα ΟΧΙ στις εξορύξεις υδρογονανθράκων. Η εξόρυξη υδρογονανθράκων αποτελεί επιλογή που οικονομικά και περιβαλλοντικά ανήκει ξεκάθαρα στο παρελθόν. Για την Ελλάδα, μία σεισμογενής χώρα, είναι ζημιογόνα σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο. Ζητούμε εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, με βάση τις προτάσεις μας που επιβάλλουν απόλυτο σεβασμό στο τοπίο, τον πολιτισμό και τη βιοποικιλότητα της ελληνικής υπαίθρου και τη στροφή προς ένα βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο, βασισμένο στην εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ, για την οποίες η χώρα μας διαθέτει σαφέστατα, πανευρωπαϊκά προνομιακό φυσικό δυναμικό ηλιοφάνειας, αιολικής ενέργειας και υδροκίνησης. Ένα μοντέλο που χωρικά και ενεργειακά θα ξεκινά από το τοπικό επίπεδο και θα λαμβάνει υπόψη του την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχιας.  Μέχρι τη καθολική απαγόρευση νέων ερευνών και εξορύξεων ζητούμε την άμεση νομική θωράκιση όλων των προστατευόμενων περιοχών από τις έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων.  Παράλληλα δηλώνουμε ότι θα είμαστε παρόντες τόσο στο δημόσιο διάλογο και τη μάχη για μια αειφορική εθνική πολιτική ενεργειακών επενδύσεων – που δεν έχουμε σήμερα – αλλά και στη μάχη για τον απόλυτο και πολλαπλό έλεγχο της τήρησης των μέτρων ασφαλείας σε όσες εξορύξεις προχωρήσουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είμαστε υπέρ της Ενεργειακής στροφής με απεξάρτηση από το πετρέλαιο και το λιγνίτη. Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ορθολογική χρήση της, αποτελούν για μας προτεραιότητα. Στην ανανεώσιμη ενέργεια εμπνεόμαστε από τις καλές πρακτικές των Ευρωπαίων Πρασίνων, που, παράλληλα με τις εταιρίες, δίνει κεντρική θέση στη σύνδεση της παραγωγής με την τοπική κοινωνία, με  συνεταιρισμούς λαϊκής βάσης, δημοτικές επιχειρήσεις και πρωτοβουλίες νοικοκυριών.
 7. Είμαστε υπέρ της ανακύκλωσης στην πηγή, της επανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης στη διαχείριση των απορριμμάτων, με βάση την φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας . Έχουμε ολοκληρωμένο τεχνοκρατικά επεξεργασμένο πρόγραμμα από το οποίο προκύπτουν πανελλαδικά 10.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι αυτοχρηματοδοτούμενες.
 8. Είμαστε υπέρ ενός νέου μοντέλου βιώσιμης κινητικότητας, δίνοντας κίνητρα για την ανάπτυξη των ποδηλατοδρόμων, την ενδυνάμωση και την ουσιαστική λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς , ιδιαίτερα αυτών της σταθερής τροχιάς και στην εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης σε όλο το δημόσιο και την αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Επίσης στον εκσυγχρονισμό στων σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψιν τα κινητικά προβλήματα των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, όπως ΑμΕΑ, ηλικιωμένοι, μητέρες με νεογέννητα στο καροτσάκι, πολίτες μετά από τροχαίο ατύχημα κτλ
 9. Είμαστε υπέρ της δημιουργίας ολοκληρωμένου θαλάσσιου χωροταξικού στην χώρα μας, με την τεράστια ακτογραμμή, όπως επιβάλει ο ορθολογικός σχεδιασμός και συμβαίνει σε όλα τα ανεπτυγμένα κράτη.
 10. Προχωράμε σε έναν ολοκληρωμένο Εθνικό Σχεδιασμό Κατοικίας, σεβόμενοι το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψιν τα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής με προτεραιότητα σε φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και διαδικασίες και την εξοικονόμηση ενέργειας. Σαφέστατα είμαστε υπέρ της προστασίας της πρώτης κατοικίας με συγκεκριμένες προτάσεις και πολιτικές. Και όχι μόνον αυτό. Αλλά προχωράμε ακόμα παρακάτω στηρίζοντας τον στόχο που έχουν θέσει οι Ευρωπαίοι Πράσινοι για την εξάλειψη των αστέγων ως το 2030. Η αξιοπρεπής και οικονομικά προσιτή στέγαση οφείλει να είναι δικαίωμα όλων των πολιτών.
 11. Είμαστε υπέρ της αναζωογόνησης της υπαίθρου με οικολογικό προσανατολισμό, ιδιαίτερα στις νησιωτικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές που αποτελούν τα 2/3 της χώρας μας και σήμερα είναι σχεδόν πλήρως εγκαταλειμμένες. Έτσι υλοποιούμε στην πράξη την οικονομική-κοινωνική-εδαφική συνοχή. Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, συνδυασμένη με ήπιο τουρισμό, ανανεώσιμη ενέργεια και μικρής κλίμακας – στοχευμένη μεταποίηση, μπορούν να δώσουν ξανά ζωή στα χωριά και τις κωμοπόλεις, να επιτρέψουν την οργάνωση σε συστήματα τοπικής οικονομίας και να εξασφαλίσουν αυτάρκεια σε διατροφικά είδη.
 12. Το Πράσινο Κίνημα πιστεύει ότι τα ρέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως οικοσυστήματα και όχι μόνο ως αγωγοί του νερού. Σε όλο τον προηγμένο κόσμο γκρεμίζουν τους κυβόλιθους και δημιουργούν περιοχές φυσικής κληρονομιάς και υγροτόπων που χαίρονται οι πολίτες. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να λειτουργήσουν και οι διαχειριστικοί χάρτες υδάτων της χώρας μας. Ταυτόχρονα πρέπει να γκρεμιστούν και να απομακρυνθούν όλες οι αυθαίρετες κατασκευές πάνω στα ρέματα. Οι τραγικές συνέπειες στην περίπτωση της Μάνδρας, της Εύβοιας, της Θεσσαλίας, της Κρήτης κτλ, καταδεικνύουν ότι οι όποιες μικροκομματικές πολιτικές επιφέρουν τεράστιες καταστροφές. Είμαστε υπέρμαχοι μίας σύγχρονης, αειφορικής, πολιτικής αναφορικά με την διαχείριση της φύσης. Μιας πολιτικής που θα αντιμετωπίζει με φυσικό τρόπο μία σοβαρή αντιπλημμυρική προστασία. Γιατί τα ρέματα είναι η κληρονομιά προς τα παιδιά μας.
 13. Είμαστε υπέρ της αλλαγής του μοντέλου στην παιδεία, με ένα νέο μαθητοκεντρικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών και να μπορέσει να παρακολουθήσει τις αλλαγές που θα προκύψουν από την 4η Βιομηχανική Επανάσταση η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Καταργούμε τα περισσότερα βιβλία στην έντυπη μορφή, τα οποία αφενός προκύπτουν από μία οικολογική καταστροφή, αφού καταστρέφονται χιλιάδες δένδρα για να γίνουν, αφετέρου οι βαριές τσάντες δημιουργούν μία σειρά από ορθοπεδικά προβλήματα στα παιδιά και τους έφηβους που τις κουβαλούν. Εντάσσουμε την τοπική ιστορία στα κατά τόπους σχολεία.
 14. Είμαστε υπέρ ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού προβλήματος. Θεσμοθετούμε χαμηλότοκο δάνειο 30.000 ευρώ για κάθε νέο ζευγάρι που παντρεύεται. Μόλις κάνουν το δεύτερο παιδί, το δάνειο διαγράφεται. Αν κάνουν και τρίτο παιδί, το ζευγάρι λαμβάνει επιδότηση 15.000 ευρώ.
 15. Είμαστε υπέρ της αλλαγής του Υπουργείου Πολιτισμού σε Υπουργείο Πολιτιστικών Αγαθών, εντάσσοντας μέσα και τα άυλα στοιχεία πολιτισμού και της ταυτότητας του κάθε τόπου, όπως είναι τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά, τα στοιχεία που συνδέουν το τοπικό με το υπερτοπικό, η δημιουργικότητα των κοινοτήτων, η ντοπιολαλιά κτλ.
 16. Είμαστε υπέρ της εμβάθυνσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα επίπεδα. Για εμάς το σύνθημα «όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι» είναι στάση ζωής. Αγωνιζόμαστε για την ισχυροποίηση των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων στην κοινωνία, σχεδιάζοντας μαζί με τις συλλογικότητες τους προτείνοντας και υλοποιώντας συγκεκριμένες πολιτικές.
 17. Μία από τις πολιτικές μας στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι το «Εθνικό Πρόγραμμα Φυσικής Αποκατάστασης» που αφορά όλους τους συμπολίτες μας που έχουν κινητικά προβλήματα, προερχόμενα είτε εκ γενετής, είτε από αυτοάνοσα νοσήματα, είτε από τροχαία, είτε από εγκεφαλικά, κ.τ.λ. Αναβαθμίζουμε την Φυσική Αποκατάσταση στη χώρα, με αποκεντρωμένες δομές , σωστά εξοπλισμένες και στελεχωμένες. Αποδίδουμε στους φυσικοθεραπευτές και τους εργοθεραπευτές το ρόλο που τους αξίζει. Χαράζουμε συγκεκριμένες πολιτικές και χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες, και την καινοτομία, περισσότερο στην αποκατάσταση. Υποστηρίζουμε την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Ανακουφιστικής Φροντίδας για τους καρκινοπαθείς που είναι στο τελευταίο στάδιο. Επίσης τη λειτουργία δομών στέγασης για τους άστεγους καρκινοπαθείς.
 18. Είμαστε υπέρ της χάρτας των δικαιωμάτων των ζώων. Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε ολοκληρωμένη επεξεργασμένη πρόταση για τα αδέσποτα και δεσποζώμενα ζώα, με διεπιστημονική προσέγγιση και χωρική εξειδίκευση και την συμμετοχή των φιλόζωων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 19. Για ακόμα μία χρονιά τα επίσημα στοιχεία καταδεικνύουν ότι το προσφυγικό τείνει να αναδειχθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, που η παγκόσμια κοινότητα οφείλει να διαχειριστεί. Το «Πράσινο Κίνημα» θεωρεί ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος πρέπει να γίνει ολιστικά, από την παγκόσμια κοινότητα. Οι ταλαιπωρημένοι συνάνθρωποί μας, και κυρίως τα παιδιά, πρέπει να βοηθηθούν στις δύσκολες στιγμές που βιώνουν. Για να γίνει, όμως, αυτό με ποιότητα αποτελεσματικότητα και σωστή οργάνωση, απαιτείται ένας εξειδικευμένος και προσεκτικός σχεδιασμός, που θα λαμβάνει υπόψη τη φέρουσα ικανότητα κάθε χώρας και κάθε περιοχής για να υποδεχτεί και να περιθάλψει σωστά τους πρόσφυγες. Διαφωνούμε ξεκάθαρα με την σημερινή που στοιβάζονται σαν «αντικείμενα» σε άθλιες συνθήκες. Και αυτοί που προκαλούν τους πολέμους και τις προσφυγικές ροές οφείλουν να αναλάβουν και το μεγαλύτερο κομμάτι για την επούλωση των πληγών των συνανθρώπων μας. Σε κάθε περίπτωση ο αγώνας για την παγκόσμια ειρήνη και η πίεση – με κάθε τρόπο – προς την κατεύθυνση αυτή είναι η μόνη διαρκής και αποτελεσματική λύση και προοπτική. Οφείλουμε να προετοιμάσουμε και την χώρα μας για να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά και τους κλιματικούς μετανάστες, που σύντομα θα εμφανιστούν.
 20. Για το Πράσινο Κίνημα ο τουρισμός είναι ένας σημαντικός τομέας για την οικονομία της χώρας, αλλά δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί ούτε ως η «μονοκαλλιέργεια» της Ελληνικής οικονομίας, ούτε να υπερβαίνει την φέρουσα ικανότητα κάποιων περιοχών μας. Κάνουμε εξάλλου μεγάλο αγώνα να διασώσουμε το τουριστικό προϊόν μας από τις εξορύξεις υδρογονανθράκων οι οποίες αν γίνουν θα είναι καταστροφικές για τον τουρισμό. Ωστόσο για να μπορέσουμε να έχουμε 12 μήνες τον χρόνο τουρισμό, πρέπει να επανασχεδιάσουμε και να προσθέσουμε με ένταση άλλες μορφές τουρισμού, όπως αγροτουρισμός, εναλλακτικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, ιατρικός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός (πχ καταδυτικά πάρκα, γκολφ κτλ), αλιευτικός τουρισμός, να τον συνδέσουμε λειτουργικά με τις άλλες χρήσεις και την τοπική ανάπτυξη και να ξεφύγουμε από τη μονοδιάστατη ξεπερασμένη λογική των υπερκορεσμένων, φαραωνικών ξενοδοχείων δίπλα στις θάλασσες.
 21. Είμαστε υπέρ της εμβάθυνσης της δημοκρατίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το Πράσινο Κίνημα υποστηρίζει ενεργά την απλή αναλογική σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες. Η παλαιότερη διασφάλιση ότι το πρώτο κόμμα έχει σχεδόν σίγουρη την αυτοδυναμία, έχει οδηγήσει σε ένα πολιτικό σύστημα με επίπλαστη αυτάρκεια, όπου η εξουσία είναι συγκεντρωμένη στον αρχηγό και το στενό του κύκλο. Η απλή αναλογική θα αυξήσει την πίεση στις ηγεσίες, θα ενισχύσει τη δημοκρατική τους λειτουργία θα προσανατολίσει τη διοίκηση στην προτεραιότητα των συνεργασιών και της διαβούλευσης και θα περιορίσει τα εσωτερικά πελατειακά συστήματα στα κόμματα εξουσίας. Επιπλέον η απλή αναλογική είναι το μόνο σύστημα που κατοχυρώνει την ισότητα της ψήφου των πολιτών και αναχαιτίζει την έφοδο των κομματικών στρατών για τον έλεγχο του κρατικού μηχανισμού. Το Πράσινο Κίνημα προτείνει:
  • Αλλαγή εκλογικού νόμου με καθιέρωση απλής αναλογικής σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες από τις επόμενες εκλογές.
  • Διάλογος, με συμμετοχή και των ίδιων των νέων, για τη σκοπιμότητα να δοθεί δικαίωμα ψήφου από τα 16 χρόνια. Εκλογιμότητα από τα 21 χρόνια.
  • Ανώτατο όριο δύο συνεχόμενων θητειών, σε όλα τα αιρετά και κυβερνητικά αξιώματα.
  • Σταθερή ημερομηνία εκλογών ανά 4ετία. Ενδεχόμενη εμβόλιμη/πρόωρη εκλογή θα αφορά μόνο το εναπομένον υπόλοιπο της αρχικής 4ετίας (με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου απομένουν λιγότεροι από 6 μήνες θητείας), ώστε να αποθαρρύνεται η προκήρυξη πρόωρων εκλογών.
  • Ασυμβίβαστο για ταυτόχρονη κατοχή θέσεων βουλευτή και υπουργού με αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας κατά τη διάρκεια θητείας βουλευτή σε υπουργική θέση.
 1. Είμαστε υπέρ της αλλαγής του μοντέλου στα κρατικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η ΕΡΤ, η ΕΡΑ, το Αθηναικό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δεν μπορεί να είναι φέουδο της κάθε κυβέρνησης. Εισάγουμε νέο μοντέλο διακυβέρνησης όπου κάθε κόμμα της βουλής θα εκπροσωπείτε αναλογικά στο διοικητικό συμβούλιο, ενώ μία έδρα μετά από κλήρωση θα λαμβάνουν και τα εκτός βουλής κόμματα που έχουν λάβει πάνω από 1,5%. Επίσης εισάγουμε και νέα φιλοσοφία στην παρουσίαση των ειδήσεων. Αντίστοιχες αλλαγές πρέπει να γίνουν και στο ΕΣΡ το οποίο σε πολλές των περιπτώσεων είναι κατώτερο των περιστάσεων.