Το Ίδρυμα

Θεόφραστος, ο πατέρας της Οικολογίας

Το Πράσινο Ίδρυμα «Θεόφραστος» είναι μία επιστημονική αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία πολιτικής τεκμηρίωσης, που έχει σκοπό τη μελέτη, την ανάλυση και τη διάδοση, με κάθε τρόπο, όλων των πτυχών του οικολογικού και πράσινου προβληματισμού και της πολιτικής οικολογίας.

Ο επιστημονικός κλάδος της Οικολογίας θεωρείται ότι θεμελιώθηκε επιστημονικά από το Θεόφραστο (373-288 π.Χ.), μαθητή του Αριστοτέλη και διάδοχό του στην περιπατητική σχολή του Λυκείου.

Ορμώμενος από τη γενέτειρά του, την Ερεσό της Λέσβου, έγραψε περίπου 240 βιβλία, από τα οποία λίγα σώθηκαν. Το όνομα «Θεόφραστος» (θεϊκός ρήτορας) τού το έδωσε ο Αριστοτέλης (λεγόταν Τύρταμος).

Ο Θεόφραστος διαφοροποιήθηκε από την άποψη του δασκάλου του ότι το φυσικό περιβάλλον δημιουργήθηκε για τον άνθρωπο. Δεν αρνήθηκε ωστόσο την ύπαρξη σκοπού στη φύση. Αναζήτησε τις συγγένειες ανάμεσα στους ζωντανούς οργανισμούς και στοχάστηκε πάνω στις ισορροπίες των οικοσυστημάτων.

Είχε τη δυνατότητα να κάνει την έρευνά του στο «Μουσείο» της Αλεξάνδρειας, που διέθετε ζωολογικό και βοτανικό κήπο, αστεροσκοπείο,εργαστήριο, ενώ στα βιβλία του αναφέρθηκε σε πρωτοποριακά για την εποχή θέματα: τις διαφορές μεταξύ των διάφορων κλιματικών ζωνών, το μικροκλίμα, ακόμη και την… αισθαντικότητα των φύλλων.

Πρώτος ανακίνησε το μεγάλο θέμα των ημερών μας: την επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας πάνω στο κλίμα και τις διαταραχές του οικοσυστήματος από καταστροφές δασών, αποξηράνσεις ελών και βιοτόπων.

Καταστατικό Ιδρύματος
Διοικητικό Συμβούλιο Ιδρύματος