Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μετανάστευση

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι βασικά για τις ευρωπαϊκές μας αξίες – Αποτελούν το τελευταίο κριτήριο για την προστασία των μειονοτήτων και τις μεταναστευτικές πολιτικές

Η Ευρώπη είναι ένα σχέδιο ειρήνης, υπέρβασης των συνόρων και σύναψης ανθρώπων. Εμείς οι Πράσινοι γιορτάζουμε την ποικιλομορφία και θέλουμε να κάνουμε την Ευρώπη ασφαλή για όλους.

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ισότητα και η αλληλεγγύη είναι βασικές ευρωπαϊκές αξίες και αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους του ευρωπαϊκού σχεδίου. Πιστεύουμε σε μια δίκαιη κοινωνία όπου όλοι αντιμετωπίζονται εξίσου και απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα, ανεξαρτήτως φύλου, εθνότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Απορρίπτουμε κάθε υπονόμευση οποιασδήποτε ελευθερίας ή θεμελιωδών δικαιωμάτων που προκύπτει από τα σημερινά εθνικιστικά, ξενοφοβικά και αντιδραστικά κινήματα που απειλούν την ανοικτή και δημοκρατική ποιότητα της κοινωνίας.

Εμείς οι Πράσινοι είμαστε ασυμβίβαστοι στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών. Πιστεύουμε ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει ένα ρόλο όσον αφορά τον καθορισμό κοινών πολιτικών και τη συμβολή στην υλοποίησή τους.

Υποστηρίζουμε την πλήρη χρήση των υφιστάμενων νομικών μέσων για την εξασφάλιση ασφαλούς και νόμιμης πρόσβασης:

  • για ένα πιο φιλόδοξο πρόγραμμα επανεγκατάστασης και μετεγκατάστασης
  • για τους μηχανισμούς στήριξης και τα κεφάλαια για τις χώρες, τις πόλεις και τις κοινότητες που δέχονται να μεταφέρουν τους πρόσφυγες, καθώς και να ενθαρρύνει τους άλλους να επανεξετάσουν την απόφασή τους να μην συμμετάσχουν
  • για την εστίαση στην αντιμετώπιση των πρωταρχικών αιτίων της μετανάστευσης με την αλλαγή των εμπορικών και αναπτυξιακών πολιτικών που χρηματοδοτούν τα αυταρχικά καθεστώτα.