Μνημόνιο Συνεργασίας Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και Πράσινου Ιδρύματος “Θεόφραστος”

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου, κ. Ευάγγελος Μπουρνούς και ο Πρόεδρος του Πράσινου Ιδρύματος “Θεόφραστος”, κ. Νίκος Παπαδάκης.

Σκοπός του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ τους, προκειμένου να συμβάλλουν δια των κοινών τους ενεργειών για:

  • τη μελέτη και διαμόρφωση συνεκτικών πράσινων πολιτικών και πολιτικών αειφορίας, μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών
  • την κατανόηση, εμβάθυνση και εφαρμογή των δεκαεπτά (17) Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ
  • την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αφενός στην κουλτούρα της ανακύκλωσης και αφετέρου στην ιδέα και τη λογική της κυκλικής οικονομίας, ως ένα νέο οικονομικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης
  • την ευαισθητοποίηση των δημοτών σε ένα σύνολο κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων στον τομέα της παραγωγής, της συναλλαγής και της κατανάλωσης, οι οποίες έχουν σαν στόχο την κάλυψη και ικανοποίηση των αναγκών των οντοτήτων που τις ασκούν αλλά και της πλειοψηφίας του κοινωνικού συνόλου, τα οποία απαρτίζουν την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ)
  • τη διεκδίκηση και αξιοποίηση προς όφελος του Δήμου, συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στα αντικείμενα της Πράσινης Μετάβασης, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, τη Βιώσιμη Κινητικότητα, την προσβασιμότητα των ΑμΕΑ, για την υλοποίηση μελετών, έργων και δράσεων

Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ιδρύματος “Θεόφραστος” Νίκος Παπαδάκης δήλωσε σχετικά:

“Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου το Πράσινο Ίδρυμα «Θεόφραστος» συντάσσεται και θα συνδράμει στο οραματικό σχέδιο του Δημάρχου κ. Μπουρνούς για τη διεκδίκηση και αξιοποίηση προς όφελος του Δήμου, συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στα αντικείμενα της Πράσινης Μετάβασης, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, τη Βιώσιμη Κινητικότητα, την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ), την προσβασιμότητα των ΑμΕΑ, την υλοποίηση μελετών, έργων και δράσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Για ένα πιο «πράσινο» Δήμο με ισχυρό αποτύπωμα στην ευημερία των δημοτών.”

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Ραφήνας Ευάγγελος Μπουρνούς δήλωσε:

“Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου σταθερά προσηλωμένος σε μια σειρά δράσεων που αφορούν πράσινες πολιτικές και πολιτικές αειφορίας, βιώσιμη ανάπτυξη, ανακύκλωση, Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, την Πράσινη Μετάβαση, Ψηφιακό Μετασχηματισμό, Βιώσιμη Κινητικότητα και προσβασιμότητα των ΑμΕΑ και πολλά άλλα, εδραιώνει συνεργασίες που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση αυτών των στόχων προσθέτοντας στην τοπική κοινωνία μας ποιοτικά και περιβαλλοντικά οφέλη”.